Trädgård, blommor och höns.

Att ha höns i trädgården är något som har blivit populärt och intresset ökar hela tiden. Det är helt fantastiskt att kunna äta färska ägg från egna höns. En annan fördel med dessa fåglar är att de är

väldigt lättskötta och att det inte är särskilt komplicerat att skaffa höns i trädgården. Höns äter foder men ge även snäckskal och anpassat foder för att få prima ägg. Höns kräver inte mycket skötsel men de måste alltid ha tillgång till vatten vilket hanteras bäst genom en vattenautomat för höns av god kvalitet.

Olika raser och hönshus

Det finns olika raser av höns att välja mellan och en del sorter kan bli ganska tama. Dessutom värper en del raser ägg i udda färger som gröna eller chokladbruna. För att ta reda på mer om en speciell raser går det bra att kontakta en organisation för hobbyhöns som till exempel Svenska Rasfjäderfäförbundet.

Höns behöver ett vinterbonat hönshus med värpreden. Även om höns trivs bäst frigående i en trädgård behöver de en inhägnad hönsgård som skyddar dem från rovdjur. Det finns naturligtvis en del saker att tänka på när man skaffa höns i trädgården. Det är inte en bra ide att skaffa höns om man inte är djurintresserad, då är det bättre att köpa ekologiska ägg istället. Höns är som sagt lättskötta men kräver tillsyn och skötsel. Det kostar lite i början när man måste investera i hönshus med jordad elektricitet för belysning och värme samt en inhägnad hönsgård. Det är viktigt att städa hönshuset en gång i veckan, se till att hönsen är inne i hönsgården varje kväll och att dörren är låst så att ingen oinbjuden räv tar sig in.

Blomsterrabatter och höns

Höns älskar att sprätta i kompost eller liknande eftersom de alltid söker efter foder. Att ha frigående höns på grönsakslandet innan frösådd är idealiskt eftersom de sprättar upp jorden och göder den samtidigt. Däremot är det inte en lika bra idé att låta hönsen gå fritt över nysått eller rabatter med plantor som man värnar om.

Även om höns kan flyga gör de det sällan, mestadels om de blir skrämda, så det bruka räcka med att sätta upp ett lågt staket som skydd.

Hönsgödsel

Hönsgödsel är oerhört kväverikt och mycket uppskattad för hela trädgården. Man måste dock dosera lite olika beroende på om man gödslar blommor, buskar, träd, gräsmatta eller odling. Det är rekommenderat att endast gödsla små mängder till blommor för att får mer blomning och inte bara en massa gröna blad. Eftersom hönsgödsel är långtidsverkande behöver man inte gödsla ofta, vanligtvis på våren. Gödseln kan blandas i olika jordblandningar, upplösas i vatten för så kallad gödselvattning eller bara spridas ut på jorden.