Att odla blommor i Sverige  

För att odla blommor i det avlånga Sverige kan det var bra att ta hjälp av en zonkarta som pekar ut landets åtta odlingszoner. Zon 1 är belägen i landets söndra delar där klimatet är mildast och zon VIII i de kärvaste, vilket inte alltid behöver betyda landskapen längst i norr. Det är inte bara läget utan även närheten till hav och stora sjöaColorful parkr som utgör betydelsen för hur klimatet är. Nära de stora vattnen brukar det vara ett mildare klimat. Dock spelar läget in när man ser till höjden över havet. Vegetationsperioden är kortare ju högre upp man befinner sig. Tittar man på zonkartan har området strax söder om Vättern zon V, en zon som man även finner längs Norrlandskusten.

När man undersöker växtbeskrivningen betyder högre zontal en härdigare växt men man inte behöver följa zonkartan slaviskt utan man kan själv påverka klimatet i sin trädgård. Dock ger kartan en relativt god uppfattning om vilka förutsättningar man har för odling på sin mark.

För att själv påverka den zon som man befinner sig i finns det en mängd olika förslag, Bland annat kan man plantera växter som ger vindskydd, vilket avser klimatet innanför zongränsen. Välj gärna härdiga, tåliga och robusta växter. Det är värt att fråga efter E-plantor i butiken eftersom dessa har tagits fram för att passa det svenska klimatet och dessutom har de en zonangivelse att lita på. Läs mer på Riksförbundet Svensk Trädgård

Svensk Trädgårds zonkarta avser odling av frukt, vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Den första kartan som upprättades i Sverige var till för att hjälpa fruktträdsodlare, men varje land har sin egen indelning och inte ens i de länder som ligger nära varandra ser dessa likadana ut. Zonkartorna i Sverige, Norge och Finland har tagits fram på olika sätt. Den första kartan i Sverige var uppdelad i län och det var först år 1913 som den första kartan uppdelad i zoner gavs ut och då var dessa fem till antalet.

Idag har jordklotet ett varmare klimat vilket anses bero på klimatförändring. Zonkartan, som den ser ut idag, kommer inte längre att gälla om klimatförändringen fortsätter. Enligt dagens forskare står jorden inför stora klimatförändringar eftersom ett varmare och annorlunda klimat är att vänta.