Anlägga gräsmatta

Om man har en yta fylld med grus, eller kanske en knölig gräsmatta man det vara en bra idé att göra den ytan till en slät, fin och lättskött gräsmatta. Det kräver dock en del planering och förarbete men ju längre tid man ägnar detta, desto bättre blir slutresultatet. Det finns flera sätt att anlägga en gräsmatta på, och idag är det flera som väljer att köpa gräsmatta på rulle, och bara rulla ut den. Detta är ett alternativ som inte är fullt lika komplicerat som den billigare metoden – nämligen att anlägga en gräsmatta med hjälp av gräsfrön. Oavsett vilken metod man väljer är det en fördel om man i god tid innan anläggningen funderar ut var man vill ha trädgårdsland, gångar och liknande.

Hur går man tillväga när man anlägger gräsmatta?

När man ska anlägga en gräsmatta måste man börja med att luckra upp jorden och ta bort den matjord som ligger på toppen. När jorden är uppluckrad till ungefär en halvmeters djup läggs matjorden tillbaka. Denna bör sedan gödslas och blandas. Det är sedan viktigt att man ser till att jorden är ordentligt tillplattad oavsett om man ska så gräsmatta eller använda gräsmatta på rullar. hösten är bästa tiden att göra detta på, oavsett vilken sorts gräsmatta man vill anlägga. Detta eftersom vädret är svalare och det regnar mer. Då minskar man risken att gräsmattan torkar ut. Man måste dock se till att det är över 10 grader ute både dag och natt. Efter ungefär 14 dagar kan gräsmattan klippas första gången om man väljer gräs på rulle. Om man sår gräset från frön måste man vänta till gräset vuxit upp och blivit omkring 7 cm högt innan man klipper det.

Vilken utrustning behövs?

När man ska anlägga en gräsmatta krävs en del verktyg. Det gäller oavsett om man ska så mattan eller om man väljer gräsmatta på rullar. med hjälp av rejäla skopor kan man snabbt gräva upp ytan där gräsmattan ska sås. Med en jordvält kan också detta göras. När jorden är uppgrävd kan man använda en jordfräs för att luckra upp den och blanda i gödsel i den. Dessutom behöver man en spade för de delar av trädgården där större maskiner inte kommer åt. Innan det är dags att lägga på eller så gräset behövs en kratta för att jämna till marken. Det kan också behövas en vält för att trycka till jorden ordentligt. Sedan är det dags att rulla på gräset från rullarna, alternativt ska fröna läggas på. Rullarna rullas på i tegelstensmönster, med skarvarna omlott. Fröna sprids ut generöst och jämt över ytan. Sedan är det bara att vänta.